Tài chính

Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu

Thị trường chứng khoán luôn  biến động và thị giá cổ phiếu lên hay xuống phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố phức tạp, trong đó có những yếu tố tác động trực tiếp và có những yếu tố tác động gián tiếp đến giá cổ phiếu. Tuy nhiên, chúng ta luôn phải nhớ rằng đằng sau mỗi một cổ phiếu là công ty mà nó đại diện và luôn có lý do để giải thích thỏa đáng tại sao giá cổ phiếu biến động-công ty hoạt động tốt hay không tốt?

Dưới đây là những nhân tố có thể ảnh hưởng đến thị giá của cổ phiếu.

  1. Hoạt động của công ty

Các hoạt động của công ty có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của chính công ty đó trên thị trường, ví dụ như việc sáp nhập, mua lại hay giải thể sẽ ảnh hưởng đến giá của cổ phiếu công ty theo các hướng tiêu cực hay tích cực tùy thuộc và việc đánh giá cũng như những kỳ vọng của nhà đầu tư đối với những thuận lợi hay bất lợi mà hoạt động đó mang lại cho công ty. Các hoạt động khác của công ty ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của nó như công ty công bố kết quả kinh doanh, công bố chi trả cổ tức cho cổ đông, thông báo về một dự án mới, một kỹ thuật đột phá được nghiên cứu thành công… hay công ty công bố về việc tuyển dụng hay sa thải thành viên trong ban giám đốc điều hành… Tất cả những thông tin được công bố này sẽ đều ảnh hưởng đến thị giá của công ty theo các hướng tích cực hoặc tiêu cực tùy thuộc và thông tin đó được mong đợi hay không, và thị giá công ty sẽ sụt giảm rất nghiêm trọng nếu thông tin đó là không mong đợi.

  • Các sự kiện kinh tế, chính trị trên thế giới và trong khu vực

Giá cổ phiếu nói riêng và chỉ số chung của toàn thị trường nói chung đều khá nhạy cảm đối với các thông tin về kinh tế, chính trị trên thế giới và trong khu vực. Các thông tin về tranh chấp quân sự, bất ổn chính trị, thảm hỏa tự nhiên, khủng bố hay chiến tranh kinh tế… đều có những ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp, tiêu cực hoặc tích cực lên từng cổ phiếu cụ thể, sự ảnh hưởng sau đó có thể đem đến những tác động dây chuyền lên nhiều cổ phiếu, và cả thị trường. Ví dụ cuộc tấn công khủng bố 2001 tại Mỹ đã khiến cho nhiều nhà đâu tư lo ngại, khối lượng giao dịch trên thị trường cổ phiếu giảm, thay vào đó, các nhà đâu tư tìm đến các khoản đầu tư an toàn hơn, như đầu tư vào trái phiếu hay các cổ phiếu ít rủi ro.

Ví dụ: tại thời điểm tháng 6/2018, Mỹ đưa ra các tuyên bố về đánh thuế cao đối với các một số mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, ngay lập tức, Trung Quốc có những tuyên bố về các biện pháp đáp trả, những tuyên bố qua lại của hai quốc gia gây ra những lo ngại của nhà đầu tư về một cuộc chiến tranh thương mại Trung – Mỹ và sự lan rộng của nó đến các quốc gia khác. Tuy nhiên, khi đánh giá về ảnh hưởng của sự kiện này đối với thị trường chứng khoán Việt nam, chúng ta cần phải hết sức thận trọng. Sự kiện đó có thể gây ra tác động tiêu cực, khi mà GDP của Trung Quốc giảm xuống, các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc cũng sẽ giảm theo. Ở một khía cạnh khác,  khi mà các nguồn vốn rời khỏi Trung Quốc, nó sẽ đi tìm các bến đỗ mới và Việt Nam cũng có thể là một nơi thu hút nguồn vốn này. Do vậy, các tác động không chỉ là tiêu cực mà vẫn có rất nhiều điểm sáng để có thể kỳ vọng. Các nhà đầu tư không nên có thái độ bi quan thái quá về sự ảnh hưởng của sự kiện đối với thị trường chứng khoán Việt Nam.

  • Tỷ lệ lạm phát và lãi suất tín dụng

Khi tỷ lệ lạm phát tăng, chính phủ các nước có xu hướng tăng lãi suất để điểu chỉnh tỷ lệ lạm phát. Lãi suất tăng sẽ khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn hơn trong việc tiếp cận các nguồn vốn vay để duy trì và mở rộng hoạt động kinh doanh, chi phí lãi vay tăng lên khiến cho lợi nhuận của công ty sụt giảm, báo cáo tài chính sẽ kém hấp dẫn. Bên cạnh đó, khi lãi suất tiền gửi cũng như lãi suất trái phiếu tăng lên, nhà đầu tư sẽ có xu hướng hạ tỷ trọng các danh mục đầu tư với rủi ro cao như cổ phiếu, để tìm đến các khoản đầu tư có lãi suất cao nhưng an toàn hơn như trái phiếu hay tiền gửi tiết kiệm.

  • Tỷ giá hối đoái

Tỷ giá hối đoái sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tới thị giá và giá trị cổ phiếu đang niêm yết tại thị trường nước ngoài. Sự thay đổi trong tỷ giá hối đoái cũng có ảnh hưởng tới các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu và các doanh nghiệp Việt đang hoạt động tại nước ngoài, làm tăng hay giảm chi phí hoạt động của doanh nghiệp, từ đó ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tỷ giá hối đoái thay đổi cũng ảnh hưởng tới dòng tiền đầu tư nước ngoài vào một quốc gia, từ đó làm tăng hay giảm thị giá cổ phiếu. Tuy nhiên, tất cả các nhân tố tác động trên đều ảnh hưởng đến các phân tích của các nhà đầu tư, như là một nhân tố đầu vào để họ đưa ra quyết định đầu tư của mình. Các nhân tố sẽ khiến nhà đầu tư có kỳ vọng hay không có niềm tin vào 1 cổ phiếu nói riêng và toàn thị trường nói chung, và ảnh hưởng đến cung cầu trên toàn thị trường. Chính cung và cầu sẽ quyết định đến giá cổ phiếu cũng như chỉ số cổ phiếu đi lên hay đi xuống.

About the author

Lương Ngọc Quỳnh

Add Comment

Click here to post a comment